« Aralık, 2013 arşivinden

ünlü düşünür Bora derki… “en güzel aşklar imknsızlıklarla başlar” :)

Massive Attack – Teardrop

YouTube Preview Image

Milky Chance – Stolen Dance

YouTube Preview Image
We need to fetch back the time…

UA-7250589-1